Archiv autora: František JirsaAktuální číslo farního zpravodaje.

Celý příspěvek

Rubriky: Aktuality, Sedlice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

Celý příspěvek

Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem

Společná velikonoční modlitba

         Až do Seslání Ducha Svatého bude probíhat naše velikonoční modlitba s úmyslem za naše farnosti a kněze s prosbou o požehnání a dobré prožití celé velikonoční doby.
          Kdo se chce aktivně zapojit, vezme si kartičku s datem a ten daný den se bude modlit za uvedený úmysl. Ostatní se mohou přidat kdykoli. Smyslem zapojení je vytvořit společenství modlitby s jedním úmyslem, kdy každý, kdo se zapojí, je důležitým článkem.
         Kartičky s daty pro zapojení do společné modlitby najdete v kostele.
Celý příspěvek

Rubriky: Aktuality | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Společná velikonoční modlitba

Slovo o S(s)lově

Celý příspěvek

Rubriky: Aktuality, Sedlice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Slovo o S(s)lově

Mimořádný stav

Vstup na bohoslužby je umožněn bez předchozí pozvánky/objednání, při dodržení pravidel uvedených dále v příspěvku.
Aktuální rozpis bohoslužeb naleznete zde.
Celý příspěvek

Rubriky: Aktuality, Sedlice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Mimořádný stav

Společenství online

Již dlouhou dobu se nemůžeme kvůli pandemické situaci scházet ke sdílení zážitků, k výměně názorů, ke vzájemnému povzbuzení. Fyzické setkávání zřejmě ještě dlouho nebude možné. Zkusme to prostřednictvím internetu. Online setkání má své nevýhody (je třeba zvládnout techniku, nevypijeme si společně čaj), ale má i výhody (nemusíme nikam jezdit, můžeme být v papučích i v karanténě).
Celý příspěvek

Rubriky: Aktuality, Sedlice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Společenství online

Podávání na ruku během pandemie


Biskup Vlastimil Kročil zasílá poučení, jak důstojně přijímat na ruku.

Prakticky:
– Před svatým přijímáním se nejprve pokloníme přítomnému Kristu. V našich zemích máme dobrý zvyk poklonit se Pánu společně při zpěvu Beránku Boží…
Celý příspěvek

Rubriky: Aktuality, Sedlice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Podávání na ruku během pandemie

Výzva biskupů k modlitbě růžence proti pandemii

Biskupové doporučují modlitbu růžence proti pandemii každý den ve 20 hodin.

Celý příspěvek

Rubriky: Aktuality, Sedlice | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Výzva biskupů k modlitbě růžence proti pandemii

Božena Nováková – Vzpomínky (nejen) na farnost Lnáře

Paní Božena Nováková byla jednou ze tří žen, které dojížděly pravidelně na kurz Alfa ve Lnářích ze Tchořovic. Za svůj dlouhý život hodně pamatuje a protože Lnáře patří od 1. června do blatenského farního obvodu, požádali jsme paní Boženku o rozhovor.

Celý příspěvek

Rubriky: Rozhovory | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Božena Nováková – Vzpomínky (nejen) na farnost Lnáře

Jaroslava Písařová

Mohu Tě požádat, abys nám o sobě něco řekla?
Narodila jsem se v r. 1934. Když mi bylo deset měsíců, zemřela mi maminka. Do pěti let o mě pečovali otcovi rodiče, pak se otec oženil a měla jsem novou rodinu. V mých deseti letech si mě vzala bezdětná tátova sestra do Jihlavy. Zde jsem vystudovala čtyřletou Vyšší zdravotní školu. Stala jsem se zdravotní sestrou a v tomto zaměstnání jsem setrvala až do důchodu. Toto povolání jsem měla velmi ráda. Zcela mě naplňovalo.

Celý příspěvek

Rubriky: Rozhovory | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jaroslava Písařová

Marcela a Luboš Srbovi

Manželé Srbovi žijí v centru Blatné v domku se zahrádkou s dcerami Julií a Evou a psem Šalamounem (rasa tibetský španěl). Oba se v zaměstnání věnují dětem, známe je z farních akcí, Luboš je také aktivní v komunální politice.

Celý příspěvek

Rubriky: Rozhovory | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Marcela a Luboš Srbovi

František Šesták – Vnitřní inventura na bicyklu

Na tachometru má 226 tisíc kilometrů. Svištěl americkou Routě 66 nebo po hranici železné opony od Baltu k Jadranu, dojel do Evropského parlamentu, putoval po stopách krále Jiřího z Poděbrad Svatojakubskou cestou až na mys Finisterre. Vydal také čtyři knihy. Přes zimu zvládne až 20 přednášek. František Šesták (* 1941), patriot z Blatné, se ale nejraději vrací domů.

Celý příspěvek

Rubriky: Rozhovory | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem František Šesták – Vnitřní inventura na bicyklu

Růžena Tuháčková – Víra je cesta

Růžena a František Tuháčkovi upoutali naši pozornost před mnoha lety, když chodili do kostela s dětmi tmavé pleti. Od tří dcer mají devět vnuků. František je již delší dobu upoután na lůžko a odkázán na pomoc bližních, proto otiskujeme jeho starší text.

Celý příspěvek

Rubriky: Rozhovory | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Růžena Tuháčková – Víra je cesta

Renata Turková – Dělá mi radost mluvit o tom, jak Bůh jedná v našich životech

Renata Turková se aktivně účastní farního života, má velké sociální cítění, je dlouholetou organizátorkou Tříkrálové sbírky na Blatensku. Žije v Hajanech s manželem Pavlem a třemi dětmi (František 15, Václav 13 a Magdaléna 11).

Celý příspěvek

Rubriky: Rozhovory | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Renata Turková – Dělá mi radost mluvit o tom, jak Bůh jedná v našich životech

Jitka a Tomáš Venclovi – Boží láska není o našich skutcích

Jitka Venclová je ředitelkou Základní školy ve Lnářích, Tomáš pracuje jako zámečník ve firmě na výrobu výfuků na motocykly. Mají dcery Aničku a Emičku, žijí v Hajanech. V loňském roce se zúčastnili kurzu ALFA ve Lnářích, kde jsme se více poznali.

Celý příspěvek

Rubriky: Rozhovory | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jitka a Tomáš Venclovi – Boží láska není o našich skutcích