Biřmování

Biřmování je svátost:

  • naplnění Duchem Svatým,
  • křesťanské dospělosti,
  • potvrzení života s Bohem (jedná se o pokřtěné v dětství).

Žádný katolík by neměl biřmování vynechat. Minimální věk přijetí je 15 let, horní hranice neexistuje. Je nutné doložit křestní list

Řádná cesta prijetí – ve farnosti:

  • po vyhlášení termínu (jednou za 2-3 roky) se zájemce hlásí u faráře,
  • po zjištění, že není žádná překážka (kandidát je pokřtěný, účastní se mše svaté, zpovídá se a přijímá nebo má v úmyslu to dělat), absolvuje přípravu.

Mimořádná situace – mimo farnost:

  • pokud má někdo o biřmování zájem a nebude v dohledné době ve farnosti udělováno, farář zjistí, kde kandidát může svátost přijmout,
  • farář sám kandidáta připraví, pak to písemně potvrdí, aby kandidát mohl být biřmován jinde,
  • případně farář vystaví souhlas, aby kandidát byl připravovaný a následně biřmovaný v jiné farnosti.