Černívsko

cernivsko_farnost

Zasvěcení farního kostela: Nejsvětější Trojice

Datum poutě: neděle po Letnicích

Přifařené obce: Drahenický Málkov, Hostišovice, Chobot, Uzenice, Uzeničky

Počet obyvatel (včetně přifařených obcí): přibližně 410

Počet návštěvníků nedělních bohoslužeb: 15 až 20

IČO: 65017315

Bankovní spojení: 3068848319/0800