Fotogalerie 2013-2015

Roráty se v Blatné konaly první tři adventní středy vždy v 6.45. Mše byla ve farním sále, kam si každý přinesl lucerničku nebo svíčku.

Mimořádný Rok milosrdenství vyhlášený papežem jsme zahájili v úterý 8. prosince v kostele v Záboří. Slavná mše začala v 18 hodin. Mše se zúčastnili věřící nejen ze Záboří, ale i z dalších okolních farností. Po mši P. Marcin krátce vysvětlil význam Milostivého léta a nakonec jsme se pomodlili korunku k Božímu milosrdenství.

Letos přišel svatý Mikuláš do Blatné ještě jednou. Tentokrát v den svého svátku v neděli 6. prosince a na faru pozval především děti a jejich rodiče i prarodiče. Po chvíli čekání při kterém se jistě nikdo nenudil, přišel Mikuláš doprovázený krásným andělem a z košíku plného dobrot podělil všechny přítomné děti. Po Mikulášově odchodu mohly ještě děti ve výtvarné dílně připravit vánoční ozdoby.

Shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní. (Mt 18,19)

Na začátku adventu jsme prožili mikulášské setkání pro dospělé. V pátek 4. prosince po mši jsme šli na faru, kde byla to příležitost pomodlit se za své děti či vnoučata, ochutnat punč, čaj a cukroví a po chvíli přišel opravdový Mikuláš. Každý se mu pěkně představil, Mikuláš nám řekl o začínajícím Svatém roku milosrdenství, představil nám slovo z Matoušova evangelia, které citujeme v úvodu a jako dárek jsme od něj dostali každý pěkné srdíčko.

Kostel sv. Václava v Kadově oslavil krásné výročí 250. let od posvěcení. V neděli 4. října jsme vyslechli varhanní koncert, který souvisel se záchranou toho vzácného nástroje. Letošní opravy proběhly díky úsilí a pomoci obce Kadov a provedl je restaurátor Rudolf Valenta – děkujeme! Po koncertě byla sloužena slavná výroční mše svatá.

Přesný den 500. výročí posvěcení blatenského kostela připadl na úterý 8. září. Opět mezi nás zavítal pomocný českobudějovický biskup Mons. Pavel Posád, který sloužil slavnou mši za účasti všech šesti kněží strakonického vikariátu.

Po mši následovalo setkání v ambitu. P. Marcin poděkoval všem, kteří přiložili ruku k dílu při přípravě oslav a odměnil výherce dětské soutěže. Biskup Posád nabídl k zakoupení knihu básní Josefa Javora "Výběr z hroznů", do keré zjemcům vepsal věnování.

Třešničkou na jubilejním dortu oslav byla slavná mše svatá v neděli 6. září sloužená pomocným biskupem českobudějovickým Mons. Pavlem Posádem. V úvodu požehnal biskup Posád nová mešní roucha, zpovědnici a křížovou cestu. Mši hudebně doprovázely Edita Adlerová (mezzosopran) a Marcela Šestáková (varhany).

Po představení knihy o kostele následovala prohlídka kostela i ambitů vedená jedním z autorů knihy Mgr. Vladimír Červenkou.
Závěrem slavnostního večera byla modlitba chval vedená polskými kněžími.

Slavná pouťová mše se sloužila v neděli 16. srpna od 8.15 hod. Hudební součást mše zajistil varhaník Jakub Komrska a sbor Bedrs.

Myšlenka zvelebit farní nádvoří byla odpovědí na obecnou potřebu mít místo pro modlitbu, zamyšlení a odpočinek, které by odpovídalo mariánskému zasvěcení chrámu a dlouholeté místní tradici růžencové modlitby. Ústředním místem růžencové zahrádky je přirozeně vyvýšené nároží, kde se nalézá grotta Panny Marie Lurdské. Obrazy umístěné na zdích znázorňují jednotlivá růžencová tajemství. Jsou to kopie ikon, jejichž autorkou je polská malířka Julita Jaśkiewicz-Macek. Doplněním zahrádky je růženec z kamenů, který má každého návštěvníka vybízet k modlitebnímu zamyšlení.

Putovní výstava o životě řádů a kongregací působících v České republice, připravená k Roku zasvěceného života, byla instalována v ambitech a v kapli sv. Michaela archanděla.

V pátek 14. srpna 2015 proběhlo oficiální představení městem vydané knihy „Blatná. Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie“, na které se autorsky podíleli PhDr. Roman Lavička Ph.D., Mgr. Vladimír Červenka a Mgr. Karel Petrán.
Zakoupenou knihu bylo možné nechat podepsat od autorů i od dalších přítomných, kteří se na přípravě knihy podíleli.

V sobotu 8. srpna 2015 se uskutečnil cyklovýlet do Škvořetic, odkud se šlo pěšky ke kostelu Proměnění Páně na Křesovci nad Pacelicemi. Samotný kostel je uzavřený, vchody jsou zazděny, okolí je zarostlé.
P. Marcin sloužil mši na volném prostoru u kostela.