Fotogalerie 2018

Postní duchovní obnovu vedl P. Max Kašparů, řeckokatolický kněz a forenzní psychiatr.
Připomenout si můžete část jeho homilie.

Kurz ALFA probíhal do poloviny ledna do konce března každou neděli od 17 do 19 hodin v Komunitním centru v Blatné. Na úvod setkání jsme vždy společně zazpívali, po krátké pauze na občerstvení a vzájemné sdělení novinek ze života následovala půlhodinová přednáška, někdy z videa, někdy "naživo". Po přednášce jsme se rozdělili do dvou skupinek a sdíleli jsme si navzájem dojmy z přednášky i osobní zkušenosti dotýkající se tématu večera.

O své zážitky z celonárodní poutě do Fatimy v září 2017 se podělili Milana a Petr Břicháčkovi.

Poutní mše sv. v Kapli Božího milosrdenství a Panny Marie,Prostřednice všech milostí ve Střížovicích - první výročí posvecění kaple.

Fotografie Marka Nováka si můžete prohlédnout na stránkách Člověk a víra: zde a zde.
Kliknutím na úvodní obtázek si prohlédntete fotografie Lenky Scheinherrové.

Už uplynul rok od chvíle, kdy P. Marcin skončil ve funkci administrátora farnosti a odešel do rodného Polska. Po roce se rozhodl vrátit na chvíli „na místo činu“ a strávit část své dovolené v Čechách. V prvním červencovém týdnu se zúčastnil spolu s 20 farníky pouti na Svatou Horu, kterou za svého působení zde naplánoval a první dva ročníky ji vedl.
V neděli 8. července sloužil v Blatné mši svatou a po ní následovalo setkání v ambitu. Na mši se sjeli lidé ze všech farností, kde P. Marcin sloužil. Blatenští farníci připravili bohatě prostřený stůl, ale více než občerstvení všechny zajímal rozhovor s P. Marcinem, který moderovala Barbora Zdychyncová, P. Marcin měl na tričku nápis: „Nikdy nemám zpoždění, jen mne často zdržují.“ Nejprve řekl několik slov o svém současném působení v polské farnosti a pak chvíli odpovídal na otázky. Po skončení společného rozhovoru následovalo mnoho povídání v malých skupinkách – každý chtěl P. Marcina pozdravit, alespoň na pár okamžiků zdržet a podělit se sním o novinky minulého roku.
Následující dny strávil P. Marcin na exerciciích společně s dalšími polskými knězi sloužícími v naší diecézi.

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie v neděli 19. srpna zahájilo vyzvánění zvonů, které zvaly na mši svatou. Jako každý rok byl kostel plný, účastníků bylo mnohem více než bývá běžnou neděli. P. Rudolf v homilii mimo jiné vyzval, abychom nepodléhali hluku okolního světa, který o tomto víkendu zaplavil ve dne i v noci celou Blatnou. Na závěr mše svaté P. Rudolf vybídnul k podpisu petice na podporu manželství, kterou připravil spolek Aliance pro rodinu. U petičních archů se vytvořila fronta, stejně jako o stolu s občerstvením, který byl připraven před kostelem. K dobré pohodě přispěl také flašinetář v dobovém oblečení.
Foto Michal Lehečka (při mši) a František Jirsa (před kostelem).

V Blatné jsme slavnost sv. Václava zahájili ve 14 hod. mší svatou, která byla obětována za vojáky, kteří nedávno zahynuli v Afghánistánu . Po mši jsme šli průvodem v čele se Selskou jízdou na zámek . Na nádvoří zazpíval chrámový sbor píseň Svatý Václave, český kníže slyš a svatováclavský chorál.

Na setkání v neděli po mši přišlo na faru málo dětí (většina měla zdravotní problémy) a málo dospělých (většina měla v neděli dopoledne něco nutného a neodkladného), ale příchozí určitě nelitovali. Na faru zavítala nečekaná návštěva: nejprve přišla sv. Ludmila a krátce po ní i její vnuk sv. Václav. Dlouho se nezdrželi, ale chvíli na několik dobrých rad do života a na společnou fotografii si našli. Po jejich odchodu dostali všichni příležitost uplatnit své vědomosti o jejich životě a době a na závěr jsme je mohli spatřit i v krátkém filmu.

V pátek odpoledne přijel pomocný biskup Mons. Pavel Posád na kanonickou vizitaci. V 17 hod. celebroval mši svatou. Na konci mše předaly děti panu biskupovi tradiční posvícenskou hnětynku. Po mši svaté biskup Pavel Posád odjel pozdravit senátora Pavla Fischera do komunitního centra v Blatné, kde Všem popřál hodně síly k šíření dobra.

Výstavu a koncert v kostele připravili žáci výtvarného oboru pod vedením J. Křivancové a žáci hudebního oboru pod vedením M. Slavíkové,V. Uriánkové a V. Holuba.

V neděli 23.12.2018 sloužili u oltáře poprvé 3 ministranti. Pan farář jim požehnal ministrantské obleky a protože tato neděle je věnována Matce Boží, požehnal a předal i růžence, které budou mít ministranti na památku na tento den.

I letos pokračovala tradice započatá před několika lety zpíváním u Labutě. V neděli 30. prosince ve 14 hodin jsme se sešli v Kaplance, na stolech byly připravené texty koled, u kláves byla připravená Ludmila Vlková, občerstvení připravovala Václava Žílová. Většina z nás nebyli zpěváci se školeným hlasem, ale přesto jsme si s chutí zazpívali, v přestávkách se podělili o vánoční zážitky a ochutnali vánoční cukroví.