Katecheze dospělých

Reakcí na prosbu papeže Benedikta XVI. studovat Katechismus katolické církve (viz apoštolský list „Porta fidei“ k vyhlášení Roku víry) bylo zavedení katecheze dospělých. Pravidelné setkávání zájemců bylo možné po nezbytných úpravách a vybavení tzv. farního sálu v prvním patře blatenské fary, který byl slavnostně požehnaný při první katechezi 19. září 2013.

Cyklus byl naplánovaný na čtyři „školní roky“, jelikož má Katechismus čtyři části:

  • rok 2013/14 – Modlitba
  • rok 2014/15 – Vyznání víry
  • rok 2015/16 – Svátosti
  • rok 2016/17 – Desatero

Katecheze začínala ve farním sále v 19 hod.  Jednalo se sice cyklus, ale každé setkání byl samostatný celek

Katecheze byla zaměřená pouze na dospělé, protože už nemají šanci být na náboženství ve škole a zároveň mají zodpovědnost za další pokolení věřících. Není to místo pro diskuse s odpůrci, jde spíš o zahloubávání se do víry, ale rádi přivítáme i hledající cestu k Bohu.