Lnáře

Zasvěcení farního kostela:
Nejsvětější Trojice

Datum poutě: neděle po Letnicích

Přifařené obce:
Kocelovice, Řiště, Tchořovice, Záhorčice 

Počet obyvatel (včetně přifařených obcí): 1000

Počet návštěvníků nedělních bohoslužeb: cca 20