Projekt obnovy kostela sv. Jana Křtitele v Paštikách za účelem jeho zpřístupnění návštěvníkům

IROP_CZ_RO_B_C_RGB

Pastiky

Základním celkovým cílem projektu je zachovat, ochránit a rozvíjet potenciál kulturního dědictví obsaženého v kostele sv. Jana Křtitele a v přilehlém areálu hřbitova v Paštikách a využít ho k vyváženému rozvoji území Blatenska s pozitivními dopady na místní či regionální zaměstnanost a konkurenceschopnost. Tento základní celkový cíl, který je plně v souladu se Specifickým cílem 3.1. Integrovaného regionálního operačního programu může být dosažen pouze prostřednictvím naplnění několika specifických dílčích cílů. Tyto dílčí specifické cíle projektu jsou následující:

a) Vyřešit nevyhovující technický stav exteriérů kulturní památky (kostel sv. Jana Křtitele a přilehlý hřbitov) zapsané na indikativním seznamu národních kulturních památek.

b) Obnovit interiéry kostela sv. Jana Křtitele, restaurovat některé prvky výzdoby kostela a vytvořit technické podmínky pro jeho zpřístupnění návštěvníkům.

c) Vytvořit a uvést do praxe systém pro zpřístupnění kostela návštěvníkům tak, aby bylo dosaženo maximálního efektu pro návštěvníky na jedné straně a maximální ochrany kulturních hodnot kostela.

d) Obohatit nabídku historicko – kulturních zajímavostí kostela o expozici obsahující restaurované prvky.

e) Rozšířit možnosti poznání kulturních hodnot kostela a přilehlého areálu prostřednictvím zpracování digitalizace památky a zveřejněním virtuální prohlídky na internetových stránkách.