Rozhovory

Milena a Petr Břicháčkovi

Manželé Milena a Petr Břicháčkovi bydlí v Hlupíně. Milena pracuje jako magistra v lékárně v Horažďovicích, Petr na Katastrálním úřadu ve Strakonicích jako informatik. Kromě domácího hospodářství se starají také o kostel v Záboří, kde Petr hraje na klávesy při mši. O květinách a úklidu mluvila především Milena, o varhanách Petr.

Celý příspěvek

Posted in Rozhovory | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Milena a Petr Břicháčkovi

Jaroslava Hájková – Takové Boží doteky

Paní Jaroslava Hájková oslavila letos na jaře kulaté životní jubileum a spolu s manželem Václavem zlatou svatbu. Paní Hájková je jednou z těch, kdo slouží ve farnosti takovým způsobem, že o tom většinou ani nevíme, ale bez jejich služeb by našemu společenství něco důležitého chybělo. Rozhovor probíhal velmi příjemně nejen díky přívětivosti manželů Hájkových, ale i kvůli výborným pouťovým koláčům, které paní Hájková upekla.
Celý příspěvek

Posted in Rozhovory | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jaroslava Hájková – Takové Boží doteky

P. Rudolf Hušek – Na Tvé slovo spustím sítě

Požádali jsme o rozhovor P. JCLic. Mgr. Rudolfa Huška, který od 1. července letošního roku nastoupil jako administrátor do našich farností.
Kde jsi prožil dětství?
Narodil jsem se před 43 lety v Opočně. Vyrůstal jsem v obci Stará Voda nedaleko Chlumce nad Cidlinou ve východních Čechách. …

Celý příspěvek

Posted in Rozhovory | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem P. Rudolf Hušek – Na Tvé slovo spustím sítě

Václav Ladman

Kostelníkem u sv. Václava v Kadově je Václav Ladman (76 let).

Jak se stane člověk z Blatné kostelníkem v Kadově?
Pocházím ze Záhorčiček v kadovské farnosti. I když jsem pak bydlel v Blatné, do Záhorčiček jsem jezdíval a stále jezdím na víkendy…

Celý příspěvek

Posted in Rozhovory | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Václav Ladman

Marie a Ondřej Ledničtí – Manželská setkání

Marie a Ondřej Ledničtí žijí v Čerčanech u Benešova, mají tři děti: Kryštofa (17), Tadeáše (14) a Ráchel (11). Marie pracuje jako zdravotní laborantka, Ondřej je programátor. Spolu s dalšími manželskými páry připravují Manželská setkání, která koncem července 2021 proběhnou v Blatné.
Celý příspěvek

Posted in Rozhovory | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Marie a Ondřej Ledničtí – Manželská setkání

Silvie Lehečková – Nepochybujte a věřte s pokorou

Silvie Lehečková navštěvuje již několik let společně s rodinou bohoslužby v Blatné, aktivně se všichni zúčastňují i různých farních akcí. Její děti Alexander a Daniel chodí na náboženství, a tak pro mnohé bylo překvapení, když letos na jaře byla pokřtěna.
Celý příspěvek

Posted in Rozhovory | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Silvie Lehečková – Nepochybujte a věřte s pokorou

Božena Nováková – Vzpomínky (nejen) na farnost Lnáře

Paní Božena Nováková byla jednou ze tří žen, které dojížděly pravidelně na kurz Alfa ve Lnářích ze Tchořovic. Za svůj dlouhý život hodně pamatuje a protože Lnáře patří od 1. června do blatenského farního obvodu, požádali jsme paní Boženku o rozhovor.

Celý příspěvek

Posted in Rozhovory | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Božena Nováková – Vzpomínky (nejen) na farnost Lnáře

P. Marcin Piasecki – Farníci se ptají…

Můžete se nám krátce představit?
Je mi 36 let. Pocházím z Polska, z Horního Slezska, arcidiecéze katowická. Vysvěcen jsem byl v roce 2002 a dosud jsem působil ve čtyřech různých farnostech.

Celý příspěvek

Posted in Rozhovory | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem P. Marcin Piasecki – Farníci se ptají…

Jaroslava Písařová

Mohu Tě požádat, abys nám o sobě něco řekla?
Narodila jsem se v r. 1934. Když mi bylo deset měsíců, zemřela mi maminka. Do pěti let o mě pečovali otcovi rodiče, pak se otec oženil a měla jsem novou rodinu. V mých deseti letech si mě vzala bezdětná tátova sestra do Jihlavy. Zde jsem vystudovala čtyřletou Vyšší zdravotní školu. Stala jsem se zdravotní sestrou a v tomto zaměstnání jsem setrvala až do důchodu. Toto povolání jsem měla velmi ráda. Zcela mě naplňovalo.

Celý příspěvek

Posted in Rozhovory | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jaroslava Písařová

Marcela a Luboš Srbovi

Manželé Srbovi žijí v centru Blatné v domku se zahrádkou s dcerami Julií a Evou a psem Šalamounem (rasa tibetský španěl). Oba se v zaměstnání věnují dětem, známe je z farních akcí, Luboš je také aktivní v komunální politice.

Celý příspěvek

Posted in Rozhovory | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Marcela a Luboš Srbovi

František Šesták – Vnitřní inventura na bicyklu

Na tachometru má 226 tisíc kilometrů. Svištěl americkou Routě 66 nebo po hranici železné opony od Baltu k Jadranu, dojel do Evropského parlamentu, putoval po stopách krále Jiřího z Poděbrad Svatojakubskou cestou až na mys Finisterre. Vydal také čtyři knihy. Přes zimu zvládne až 20 přednášek. František Šesták (* 1941), patriot z Blatné, se ale nejraději vrací domů.

Celý příspěvek

Posted in Rozhovory | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem František Šesták – Vnitřní inventura na bicyklu

Marta Šmrhová – O změnách v Černívsku a Mariánském sdružení

Na podzim loňského roku se z Velkého Boru do Střížovic přistěhovali manželé Šmrhovi s dětmi.
Můžete se nám, prosím, krátce představit?
Jmenuji se Marta Šmrhová, jsem na mateřské dovolené s dvouletou dcerkou Klárkou a jsem zdravotní sestra…

Celý příspěvek

Posted in Rozhovory | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Marta Šmrhová – O změnách v Černívsku a Mariánském sdružení

Olga a Václav Šulcovi – Jak to chodí v Bezděkově

Šulcovi bydlí v domě několik metrů od kostela sv. Ondřeje. Václava (43) živí obchod s vínem, Olga (40) pracuje v horažďovické Charitě, Anna (17) denně dojíždí do Strakonic, studuje ve třetím ročníku gymnasia, Marie (16) je v prvním ročníku Obchodní akademie v Klatovech, kde přes týden bydlí na internátě, Kateřina (8) chodí do 3. třídy Základní školy v Chanovicích.
Olgo, jak ses dostala k práci v charitě?
Václavova maminka, paní Marie Šulcová, byla v roce 1997 spoluzakladatelkou a ředitelkou Oblastní charity v Horažďovicích…

Celý příspěvek

Posted in Rozhovory | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Olga a Václav Šulcovi – Jak to chodí v Bezděkově

Zdena a František Taliánovi – Pán Bůh to nějak zařídí

Rodinný domek na konci Sedlice až u vlakové zastávky. Pečlivě upravená zahrada s krásnými květinami, z nichž ty nejhezčí najdou své místo na oltářích v kostele. Tady žijí manželé Zdena a František Taliánovi. Paní Zdena je členkou kostelní „úklidové čety“ a vypomáhá ve farnosti s dalšími věcmi, pan František je desítky let kostelníkem.

Celý příspěvek

Posted in Rozhovory | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Zdena a František Taliánovi – Pán Bůh to nějak zařídí

Růžena Tuháčková – Víra je cesta

Růžena a František Tuháčkovi upoutali naši pozornost před mnoha lety, když chodili do kostela s dětmi tmavé pleti. Od tří dcer mají devět vnuků. František je již delší dobu upoután na lůžko a odkázán na pomoc bližních, proto otiskujeme jeho starší text.

Celý příspěvek

Posted in Rozhovory | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Růžena Tuháčková – Víra je cesta

Renata Turková – Dělá mi radost mluvit o tom, jak Bůh jedná v našich životech

Renata Turková se aktivně účastní farního života, má velké sociální cítění, je dlouholetou organizátorkou Tříkrálové sbírky na Blatensku. Žije v Hajanech s manželem Pavlem a třemi dětmi (František 15, Václav 13 a Magdaléna 11).

Celý příspěvek

Posted in Rozhovory | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Renata Turková – Dělá mi radost mluvit o tom, jak Bůh jedná v našich životech

Jitka a Tomáš Venclovi – Boží láska není o našich skutcích

Jitka Venclová je ředitelkou Základní školy ve Lnářích, Tomáš pracuje jako zámečník ve firmě na výrobu výfuků na motocykly. Mají dcery Aničku a Emičku, žijí v Hajanech. V loňském roce se zúčastnili kurzu ALFA ve Lnářích, kde jsme se více poznali.

Celý příspěvek

Posted in Rozhovory | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Jitka a Tomáš Venclovi – Boží láska není o našich skutcích

Ludmila Vlková

Můžete se nám krátce představit?
Pocházím z Blatné a po studiích jsem se do Blatné zase vrátila. Celý svůj aktivní život jsem věnovala práci s dětmi na základní škole. Nejdříve jsem
učila na 1. stupni a posledních 15 let matematiku a hudební výchovu. Teď už jsem v důchodu, ale na nějaký velký odpočinek čas nemám. A to je dobře.

Celý příspěvek

Posted in Rozhovory | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Ludmila Vlková