Sedlice

Zasvěcení farního kostela: sv. Jakub staršíOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Datum poutě: 25. července

Přifařené obce: Čekanice, Důl (Dol), Holušice, Mužetice, Němčice, Škvořetice

Počet obyvatel (včetně přifařených obcí): přibližně 1 650

Počet návštěvníků nedělních bohoslužeb: 40 až 50

IČO: 67177581

Bankovní spojení: 0681259359/0800

Internetové stránky:   www.sedlice.farnost.cz