Duchovní

R. D. JCLic. Mgr. Rudolf Hušek

Administrátor

Advokát Metropolitního církevního soudu Arcidiecéze pražské

mobil: 736 766 746
e-mail: husekruda@gmail.com

 

 

J. M.  Karel M. Vrba

Výpomocný duchovní

Čestný kanovník Katedrální kapituly u sv. Mikuláše

mobil: 736 672 361
e-mail: p.karel.vrba@seznam.cz

 

 

 

Diac. František Jirsa

Trvalý jáhen – ustanovený ke službě

mobil: 605 202 693
e-mail: jirsoval@volny.cz