Zpověď

Zpověď je svátost:

  • pokání a smíření,
  • uzdravení duše člověka, který uznává, že spáchal hříchy, lituje toho a chce se polepšit.

Příprava na první zpověď souvisí s přípravou ke svatému přijímání. Další zpovědi se konají dle rozhodnutí kajícníka, který má reagovat na hlas svého svědomí, konkrétní hříchy a doporučení církve. Každý katolík, pokud nemá překážku, by se měl zpovídat pravidelně (alespoň jednou v roce). Těžký hřích by měl vést ke zpovědi bez zbytečného prodlévání.

Ke každé svátosti smíření patří:

  • zpytování svědomí;
  • lítost;
  • předsevzetí;
  • upřímné vyznání (to je vlastní zpověď);
  • zadostiučinění.

Platnost zpovědi závisí na splnění těchto bodů. Jestli kněz zjistí, že kajícník vynechal některý bod z výše uvedeného postupu, nesmí udělit rozhřešení. Neupřímná zpověď je neplatná, i když kněz vysloví rozhřešení.

Pravidelná příležitost ke svátosti pokání a smíření je:

  • v Blatné – v neděli a v pátek půl hodiny před mší (první pátek v měsíci – hodinu před);
  • v ostatních kostelech – v neděli 15 minut před mší;
  • kdykoliv dle domluvy s knězem.

Zpověď lze konat ve zpovědnici nebo je možné domluvit zpověď formou rozhovoru.